Ara
6

Bmp uzantılı resim dosyasını jpg veya png olarak kaydetmek

Uzun zaman önce bu sorunla bende karşılaşmıştım ve yabancı kaynak olsun, türkçe kaynak olsun adam akıllı bilgi bulamamıştım.

Şimdi diyceksiniz kardeşim git uzantısını “jpg” olarak değiştir olsun bitsin. 🙂 Malesef bu şekilde davranmak, resim üzerinde oynamak istediğimizde hatalarla karşılaşmamız anlamına gelmektedir. Örnek olarak Bmp uzantılı resimler sıkıştırlmadan oluşturulduğu için jpg olarak kaydedilerek dosyanın daha az yer kaplamasını sağlayabiliriz. Bunun için bmp uzantılı resmin image nesnesini elde etmemiz gerekmekte. Php’de bmp için “imagecreatefromgif” gibi hazır fonksiyon bulunmamakta. Bunun için kendi fonksiyonumuzu yazmamız gerekmekte.

Zamanında bulduğum hazır fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Image nesnesini başarılı şekilde bize vermektedir.

	private function imagecreatefrombmp($filename)
	{
		// version 1.00
		if (!($fh = fopen($filename, 'rb'))) {
			trigger_error('imagecreatefrombmp: Can not open ' . $filename, E_USER_WARNING);
			return false;
		}
		// read file header
		$meta = unpack('vtype/Vfilesize/Vreserved/Voffset', fread($fh, 14));
		// check for bitmap
		if ($meta['type'] != 19778) {
			trigger_error('imagecreatefrombmp: ' . $filename . ' is not a bitmap!', E_USER_WARNING);
			return false;
		}
		// read image header
		$meta += unpack('Vheadersize/Vwidth/Vheight/vplanes/vbits/Vcompression/Vimagesize/Vxres/Vyres/Vcolors/Vimportant', fread($fh, 40));
		// read additional 16bit header
		if ($meta['bits'] == 16) {
			$meta += unpack('VrMask/VgMask/VbMask', fread($fh, 12));
		}
		// set bytes and padding
		$meta['bytes'] = $meta['bits'] / 8;
		$meta['decal'] = 4 - (4 * (($meta['width'] * $meta['bytes'] / 4)- floor($meta['width'] * $meta['bytes'] / 4)));
		if ($meta['decal'] == 4) {
			$meta['decal'] = 0;
		}
		// obtain imagesize
		if ($meta['imagesize'] < 1) {
			$meta['imagesize'] = $meta['filesize'] - $meta['offset'];
			// in rare cases filesize is equal to offset so we need to read physical size
			if ($meta['imagesize'] < 1) {
				$meta['imagesize'] = @filesize($filename) - $meta['offset'];
				if ($meta['imagesize'] < 1) {
					trigger_error('imagecreatefrombmp: Can not obtain filesize of ' . $filename . '!', E_USER_WARNING);
					return false;
				}
			}
		}
		// calculate colors
		$meta['colors'] = !$meta['colors'] ? pow(2, $meta['bits']) : $meta['colors'];
		// read color palette
		$palette = array();
		if ($meta['bits'] < 16) {
			$palette = unpack('l' . $meta['colors'], fread($fh, $meta['colors'] * 4));
			// in rare cases the color value is signed
			if ($palette[1] < 0) { 				foreach ($palette as $i => $color) {
					$palette[$i] = $color + 16777216;
				}
			}
		}
		// create gd image
		$im = imagecreatetruecolor($meta['width'], $meta['height']);
		$data = fread($fh, $meta['imagesize']);
		$p = 0;
		$vide = chr(0);
		$y = $meta['height'] - 1;
		$error = 'imagecreatefrombmp: ' . $filename . ' has not enough data!';
		// loop through the image data beginning with the lower left corner
		while ($y >= 0) {
			$x = 0;
			while ($x < $meta['width']) { 				switch ($meta['bits']) { 					case 32: 					case 24: 						if (!($part = substr($data, $p, 3))) { 							trigger_error($error, E_USER_WARNING); 							return $im; 						} 						$color = unpack('V', $part . $vide); 						break; 					case 16: 						if (!($part = substr($data, $p, 2))) { 							trigger_error($error, E_USER_WARNING); 							return $im; 						} 						$color = unpack('v', $part); 						$color[1] = (($color[1] & 0xf800) >> 8) * 65536 + (($color[1] & 0x07e0) >> 3) * 256 + (($color[1] & 0x001f) << 3); 						break; 					case 8: 						$color = unpack('n', $vide . substr($data, $p, 1)); 						$color[1] = $palette[ $color[1] + 1 ]; 						break; 					case 4: 						$color = unpack('n', $vide . substr($data, floor($p), 1)); 						$color[1] = ($p * 2) % 2 == 0 ? $color[1] >> 4 : $color[1] & 0x0F;
						$color[1] = $palette[ $color[1] + 1 ];
						break;
					case 1:
						$color = unpack('n', $vide . substr($data, floor($p), 1));
						switch (($p * 8) % 8) {
							case 0:
								$color[1] = $color[1] >> 7;
								break;
							case 1:
								$color[1] = ($color[1] & 0x40) >> 6;
								break;
							case 2:
								$color[1] = ($color[1] & 0x20) >> 5;
								break;
							case 3:
								$color[1] = ($color[1] & 0x10) >> 4;
								break;
							case 4:
								$color[1] = ($color[1] & 0x8) >> 3;
								break;
							case 5:
								$color[1] = ($color[1] & 0x4) >> 2;
								break;
							case 6:
								$color[1] = ($color[1] & 0x2) >> 1;
								break;
							case 7:
								$color[1] = ($color[1] & 0x1);
								break;
						}
						$color[1] = $palette[ $color[1] + 1 ];
						break;
					default:
						trigger_error('imagecreatefrombmp: ' . $filename . ' has ' . $meta['bits'] . ' bits and this is not supported!', E_USER_WARNING);
						return false;
				}
				imagesetpixel($im, $x, $y, $color[1]);
				$x++;
				$p += $meta['bytes'];
			}
			$y--;
			$p += $meta['decal'];
		}
		fclose($fh);

		return $im;
	}

imagecreatefrombmp foksiyonunu çağırıp parametre olara da resmin yolunu gönderdiğimizde bize image nesnesini verecektir. Benden fonksiyonun açıklamasını istemeyin çünkü mükemmel çalıştığı için incelemek gibi bir düşüncem olmadı. 🙂

private function bmp2Jpeg($originalFile, $outputFile)
{
$image = $this->imagecreatefrombmp($originalFile);

imagejpeg($image, $outputFile, 100);
imagedestroy($image);

@unlink($originalFile);
}

Yukarıdaki fonksiyon ile bmp uzantılı bir resmi nasıl jpg uzantılı bir resime dönüştüreceğimizi görebilirsiniz. 🙂

Sıkıntısız kodlar yazmanız dileğiyle…

1 Yorum bulunmaktadır - “Bmp uzantılı resim dosyasını jpg veya png olarak kaydetmek”

  • CraL 10 Şubat 2012, 08:27

    Bak bu güzel oldu 🙂

Yorum Yapın

 

Twitter'dan Takip Et! Twitter'dan Takip Et!

Etiketler

Son Yazılar

Son Yorumlar

Haftanın Özlü Sözü

Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden, çok akıllı bir adam başkalarının da tecrübelerinden yararlanır. (Çin Atasözü)

Bağlantılar

Arşivler